Leo Eitinger

V životě lomnického rodáka Lea Eitingera, jedné z nejvýznamnějších postav moderní psychiatrie, se spojuje několik drásavých témat, která tvořila 20. století. Zabýval se zejména viktomologií a posttraumatickou stresovou poruchou, s níž se poprvé setkal jako chlapec u svého otce, který se jako hluboce věřící Žid vrátil zlomený z pekla první světové války. Hrůzy spojené se ztrátou lidskosti prožil během dalšího válečného konfliktu i sám Leo a s ním desítky židovských a romských rodin z okolí Lomnice.

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se dlouhodobě snaží v regionálním prostoru naplňovat odkaz Lea Eitingera a připomínat lidské oběti, které daly základ jeho dílu.