Fotografie

Vojenské sanatorium ve Šternberku, fotografie p. Buchty: Lékaři a lékařky , Češky (+) (archiv. L. Pavlišové)

Vojenské sanatorium ve Šternberku, fotografie p. Buchty: Oddělení těžkých pacientů (archiv. L. Pavlišové)

Vojenský hřbitov v Cholmu, pohlednice Fr. Sedláčka z 3. 9. 1917 (archiv M. Sedláčkové)

Vojenské sanatorium ve Šternberku, fotografie p. Buchty: Lékařská prohlídka ráno (archiv. L. Pavlišové)

Květen 1915, rodinná fotografie před cestou Fr. Sedláčka do Haliče (archiv M. Sedláčkové)
Účastníci kurzu ve Vídni 19. 3. 1917; Fr. Sedláček v horní řadě 6. zprava (archiv M. Sedláčkové)

Fotografie důstojníků z 19. 9. 1915; Fr. Sedláček v 2. řadě 3. zprava (archiv M. Sedláčkové)

Školní třída v časech první světové války, třetí zleva Smrkal František (archiv rodiny Smrkalových)

Přídělový lístek na kávu

Přídělový lístek na cukr

Oznámení o Atentátu na císaře pána (archiv rodiny Smrkalových)

Výkaz spotřeby