Kronika válečných let

U příležitosti Dne evropského dědictví 13.  9. 2014 bude uvedena kniha Lomnické svědectví o Velké válce, která je přepisem lomnické farní kroniky vedené farářem Františkem Minaříkem. Odvody, zprávy z bojiště, potíže se zásobováním a úrodou, drobné každodenní události i tragické počty padlých vytvářejí strhující obraz života v lomnické farnosti.

Knihu k vydání připravil Michal Konečný a Barbora Antonová, dobové fotografie zpracoval Miroslav Zavadil, grafiku a sazbu provedl Jan Jablunka.
Vydává Městys Lomnice
tel. 549 450 106
lomnice@volny.cz

Publikace vychází v září 2014

Kronika lomnické farnosti

P. František Minařík, zakladatel pamětní knihy