Zpráva o zapomenutých sousedstvích

Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí vydává edici historických pramenů vztahujících se k židovskému a romskému holocaustu na Tišnovsku. Publikace navazuje na projekt oslav 100. výročí narození Lea Eitingera a je dalším příspěvkem k připravovanému badatelskému centru Lea Eitingera v Lomnici. Publikace Zpráva o zapomenutých sousedstvích není zamýšlena jako vědecká edice, ale jako prosté zpřístupnění archivních materiálů dalším badatelům. Hlavní částí knihy jsou přepisy zpráv četnických stanic z politického okresu Tišnov, týkající se židovského a romského obyvatelstva. Na 160 stranách se prostřednictvím úředních zápisů, zpráv z tisku a vzpomínek pamětníků rýsuje obraz doby, v níž byla část obyvatel Tišnovska – stejně jako kdekoli jinde – plíživě a důsledně zbavována občanských práv i důstojnosti. Seznamy Židů a Romů (jež si rovněž nedělají nárok na úplnost a čekají na další doplnění a upřesnění) v závěru knihy s krutou názorností ukazují, kam všechna tato – zcela zákonná – opatření vedla: z pekla koncentračních táborů se na Tišnovsko vrátilo jen několik židovských sousedů, o dalším osudu romských obyvatel tišnovského okresu většinou nemáme přesnější informace, jejich stopy však nezřídka končí v Osvětimi… Největším tématem publikace je podle nás to, co není v úředních materiálech zachyceno: mlčení většinové společnosti, která ponejvíce ze strachu, ale také z lhostejnosti a leckdy i s velkým zadostiučiněním sledovala morální i fyzickou likvidaci svých bližních. O to více vynikají činy několika málo lidí, pro něž byla pomoc sousedům v nouzi natolik samozřejmá, že pro ni riskovali vlastní život.

Souběžně s publikací bude uvedena putovní česko-anglická výstava Zapomenutá sousedství, jež se po Lomnici představí i na dalších místech nejen na Tišnovsku.

Zpráva o zapomenutých sousedstvích
160 stran, cena 120 Kč
Vydal Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí

informace: Michal Konečný, verdugo@seznam.cz, 724 663 721
objednávky: Barbora Antonová, barbora.antonova@gmail.com, 732 632 019