100. výročí

Konference

Leo Eitinger: konference ke 100. výročí narození významného psychiatra a humanisty
8. a 9. 11. 2012, čtvrtek, pátek / Brno
Program konference ke stažení: leo-eitinger_konference-program-2

Konferenci pořádá Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí a Masarykova univerzita ve spolupráci s Universitetet i Oslo, Českou psychiatrickou společností a dalšími partnery.
Finanční prostředky na konferenci poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí Norského království prostřednictvím Velvyslanectví Norského království v Praze.

Tisková konference
s norskými hosty se uskutečnila  7. 11. v 17.30 v hotelu International (salonek Klinger), Husova ul., Brno
Fotografie z tiskové konference

Profily účastníků konference (PDF)

8. 11. od 13 h
Odborný  odkaz Lea Eitingera / Professional legacy of Leo Eitinger

přednáškový sál Masarykovy univerzity, Komenského náměstí 2, Brno
angličtina | English
Předsedající: prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

13.00
Zahájení | Opening (video)
Jens Eikaas
velvyslanec Norského království v České republice | Norwegian ambassador to the Czech Republic
Představitelé Masarykovy univerzity, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje | Representatives
of Masaryk University, the City of Brno and the South Moravian Region

13.45
Představení knihy Magneho Skjaraasena Doktor pro život. Příběh Lea Eitingera. | Presentation of the
book Magne Skjaraasen – Doctor for Life. The Story of Leo Eitinger (nakl. Doplněk) (video)

14.15
Prof. Lars Weisæth, MD
Organizace psychosociálních podpůrných služeb po teroristickém útoku 22. července 2011 |The 22 July 2011 terror attacks: Organizing psychosocial support services (video)

14.45
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Násilí a viktimizace u českých psychiatrických pacientů | Violence and viktimization among Czech psychiatric patientes (video)

15.15
přestávka | coffee break

15.30
Ass. prof. Trond Heir, MD.
Tsunami 2004: Přeživší a pozůstalí, výsledky výzkumu | The 2004 Tsunami: Survivors and bereaved, research findings (video)

16.00
doc. MUDr. Marek Preiss
Trauma a posttraumatický růst | Trauma and posttraumatic growth (video)
Přednáška shrnuje základní informace o posttraumatickém růstu (PTG) v souvislosti s vyrovnáváním se s traumatem či s krizovou situací. Uvádí možnost měření PTG, zmiňuje 5 kategorií posttraumatického růstu –  vztahy s druhými lidmi nové životní možnosti, osobnostní růst, spirituální změnu a ocenění života. Uvádí příklady PTG v klinické praxi.

16.30
prof. Ulrik Fredrik Malt
Dlouhodobý psychiatrický dopad fyzického zranění | Long-term psychiatric outcome of physical injury (video)

Fotografie ze čtvrtečního bloku

9. 11. od 9 h

Lidský odkaz Lea Eitingera | Human Legacy of Leo Eitinger
přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie, Husova, Brno / Lecture hall of the Museum of Applied Arts of the Moravian Gallery, Husova, Brno
jednací jazyk: čeština a norština / Språk: tsjekkisk og norsk
Předsedající: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc,

9.00
Zahájení | Åpning

9.05
Miluše Juříčková
Leo Eitinger jako autor populárně vědeckých textů | Leo Eitinger som forfatter av populærvitenskapelige tekster (video)

9.25
Jan Alexander Svoboda Brustad
Leo Eitinger a holocaust v Norsku | Leo Eitinger og holocaust i Norge (video)
JAN BRUSTAD překlad

9.45
Astrid Nøklebye Heiberg
Přítel a rádce | Venn og veileder (video)

10.10–10.30
coffee break

10.35
Bjarte Bruland
Leo Eitinger v kontextu badatelských projektů Židovského muzea v Oslo | Leo Eitinger i kontekst av forskningsprosjekter ved Oslo Jewish Museum (video)
BRULAND překlad

11.00
Judita Matyášová
Sofiina volba po česku | Sofies valg på tsjekkisk (video)
Wintonovy děti žily v Británii, ale existovala i jiná skupina židovských dětí z Československa, která přežila ve Skandinávii. Jaké byly jejich osudy? Projekt Sofiina volba po česku mapuje osudy 150 židovských dětí z Československa. Podobně jako Styronova Sofie i jejich rodiče museli vybrat jen jednoho z potomků a poslat ho do bezpečí.  Děti vycestovaly v říjnu 1939 do Dánska, odkud v roce 1943  uprchly do Švédska. Při útěku mezi sebou ztratily kontakty a po válce se rozjely do všech stran.  V lednu 2011 Judita Matyášová, publicistka a badatelka Vojenského historického ústavu v Praze, zjistila, že se děti neviděly 70 let. Vyhledává je po celém světě, na přednášce představí osudy, které objevila v Čechách, Dánsku, Švédsku a v Izraeli.

Fotografie z pátečního blokuNorska ambasadalogo MUUniversity of Oslo