100. výročí

Program

15. 9. 2012, sobota / Lomnice
Dny evropského dědictví
10–17 h Oslavy DED v lomnické židovské čtvrti
13–14 h soubor Drahan, 14.30–16 h soubor KlezMehrin
Komentované prohlídky zámku, kostela, radnice a synagogy
Výstava o osudech Lea Eitingera a jeho rodiny
Ochutnávka židovských specialit
15 h Odhalení bysty Lea Eitingera v lomnické synagoze;
autorem bysty je sochař Nikos Armutidis.
Fotografie z oslav Dnů evropského dědictví

17. 9. v 19.30 / Divadlo U stolu, Zelný trh 9
Elie Wiesel – Šamhorodský proces (Soud nad Bohem)
Dramatický příběh jedné noci kdesi ve ztracené vesnici,
skryté v prachu a tmě. Strhující hra nositele Nobelovy ceny míru,

Šamhorodský proces

Elie Wiesel, Šamhorodský proces

velkého svědka holocaustu. Šamhorodský proces byl nejednou
inscenován v zahraničí, na české půdě byl poprvé uveden právě
v Divadle U stolu. www.divadloustolu.cz

19. 10. v 19 h / Židovská obec Brno, třída Kpt. Jaroše 3
Přednáška doc. PhDr. Miluše Juříčkové, CSc.

8. a 9. 11. 2012, čtvrtek, pátek / Brno
Leo Eitinger: konference ke 100. výročí narození významného psychiatra a humanisty
Odborný a lidský odkaz Lea Eitingera
V průběhu konference byla představena kniha Magneho Skjæraasena – Lékař pro život. Příběh Lea Eitingera

11. 11. 2012 / neděle / Praha
Přednáška v Rafael Institutu

20. 11., úterý, 9-17 h / Brno, Dům umění, Malinovského nám. 2
Reprezentace traumatu v literatuře a umění
Odborné kolokvium pořádané Ústavem české literatury a knihovnictví a Centrem literárních a interkulturních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Domem umění města Brna. Cílem odborného kolokvia je představit výzkum rozmanitých podob traumatu na poli kultury, zvláště literatury a umění dvacátého století. Přednesené příspěvky budou tematizovat umělecké zrcadlení traumatu v nejrůznějších stadiích a podobách, v sociálních a psychologických souvislostech, historických a filozofických kontextech. Žánry odborné reflexe a diskuse umožní účastníkům kolokvia sdílet zkušenosti, výzkumné perspektivy a poznatky v tvořivém dialogu.
Předpokládáme, že kolokvium přinese jak dílčí zhodnocení a závěry bádání, které ve formě studií vytvoří základ monografické publikace, ale zároveň otevře nové otázky a problémové okruhy k dalšímu rozvíjení odborné debaty v širokých kulturních souvislostech.
Jednací jazyk: čeština nebo slovenština.

3.–5. 12. 2012, Brno, kino Art
Filmový cyklus

12. 12. 2012, středa, 18 h / Lomnice
Pietní akt u bysty Lea Eitingera v Lomnici

14. 12. 2012, pátek, 20-22 h
ČRo 3 Vltava – Páteční večer věnovaný Leu Eitingerovi


Literární revue WELES 51–52

Listopadové dvojčíslo přinese speciální tematický blok věnovaný Leu Eitingerovi a problematice „poezie po Osvětimi“ (Tadeusz Borowski). Ve stejném měsíci se uskuteční i literárně-hudební večer pod názvem Básník v lágru, reflektující mj. osudy a tvorbu Tadeusze Borowského, Josefa Čapka, Jiřího Daniela, Alexandra Solženicyna a Varlama Šalamova.
WELES www.welesrevue.cz

18. 12. 2012 – 18. 3. 2013
Výstava v HL-senteret Oslo
www.hlsenteret.no

5. 2. 2013 / Boskovice
Představení Lea Eitingera a projektu oslav na gymnázium v Boskovicích
www.gymbos.cz

 27. 2. 2013 / Olomouc
Přednáška doc. Juříčkové v Centru judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP Olomouc
www.judaistika.cz